Perfume Shop - whitelotus
Attar bottle(leather and glass) in perfume shop

Attar bottle(leather and glass) in perfume shop

015