Mitti - whitelotus
Potter making small clay tea pots

Potter making small clay tea pots