Attars - whitelotus
Gate entering into the city of Kannauj

Gate entering into the city of Kannauj

002